انتصاب دکتر کیانی به عنوان دبیر کمیته علمی-فنی منطقه یک سازمان تات

دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستانبه عنوان دبیر کمیته علمی – فنی منطقه یک منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، طی نامه رسمی از سوی دکتر ارژنگ جوادی معاون پژوهش وفناوری و رئیس کمیسیون هماهنگی تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر علیرضا کیانی به اســتناد مـاده بیست و هشت دســتورالعمل تصویب برنامه ها، طرحها، پروژهها و گزارشهای تحقیقاتی و به منظور تسـریع در بررسـی پروژههـای تحقیقـاتی سفارشـی منطبق بر اولویتهای علمی و فنی مناطق، به موجب این حکم به عنوان “دبیر کمیته علمی-فنی منطقه یک” منصوب شد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.