حضور مسئول کارآفرینی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری کارآفرینی

به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان کارگاه آموزشی “مدیریت راهبری کارآفرینی” ویژه مسئولین دفاتر کارآفرینی مراکز علمی کاربردی استان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این کارگاه سه نفر از اساتید دانشگاه به بیان مهمترین روشهای توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی پرداخته و به صورت عملی برنامه های کارآفرینی مراکز را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. در این کارگاه مهندس نوراله تازیکه مسئول کارآفرینی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به بیان روند تصویب و اجرای پروژه های کارآفرینی در مرکز جهاد کشاورزی اشاره و خاطر نشان ساخت؛ با همکاری مرکز کارآفرینی موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی پروژه کارآفرینی” کاشت، داشت و برداشت گل مغربی” در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی در حال اجرا می باشد. خاطر نشان می‌سازد این کارگاه به مدت ۳۲ ساعت برگزار گردید. رئوس مطالب ارائه شده در این کارگاه عبارتند از:
۱- ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین
۲- ساختار و تشکیلات دانشگاه کارآفرین
۳- روند بررسی و پذیرش پروژه های کارآفرینی
۴- ویژگی‌ها و خصوصیات دانشجوی کارآفرین
۵- روشهای تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان

پاسخ دهید