برگزاری کارگاه آموزشی محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی و کارگاه آموزشی محقق معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد برزعلی در روز شنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد.
یکی از مسائلی که امروزه کشاورزی با آن سروکار دارد مدیریت فنی کم آبی، زهکشی اراضی شور و استفاده از فناوری های زراعی در تولید دیم محصولات است. بخشی از اراضی زراعی منطقه آق قلا و حوزه گرگان بوی در شرایط دیم قرار گرفته است لذا در این جلسه حضور محقق معین نسبت به جایگاه کشت عدس در شرایط دیم و خصوصیات مختلف آن از جمله جایگاه در تناوب زراعی، خصوصیات اقلیمی مورد درخواست، عملکرد، نقش آن در غذای انسان و … به تفسیر بیان شد و مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
در انتهای برنامه پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:
۱- به کارشناسان پیشنهاد گردید در خصوص فناوری های زراعی و مدیریت تولید دیم در محصولات بویژه در خصوص عدس از توصیه های ترویجی و ارقام معرفی شده برای کشت در استان گلستان استفاده نمایند.
۲- در خصوص کشت در اراضی زه دار نهایت دقت در خصوص گسترش بیماری های عدس انجام بگیرد و پیش بینی های لازم در آن زمینه صورت پذیرد.