چاپ جدیدترین مقاله ISI پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در مجله معتبر بین المللی Ecological Indicators

مقاله دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر پیشکسوت برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ژورنال بسیار معتبر Ecological Indicators پذیرفته شده و در ماه فوریه ۲۰۲۱به چاپ خواهد رسید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مقاله دکتر اسدی به زبان انگلیسی و تحت عنوان مقایسه خدمات اکوسیستمی کشاورزی حفاظتی و کشاورزی مرسوم در کشت سویا که در ماه فوریه ۲۰۲۱ در ژورنال بسیار معتبر Ecological Indicators جلد ۱۲۱ به چاپ خواهد رسید. این مجله دارای ایمپکت فاکتور ۴.۲۲ بوده و جزو زیر مجموعه ژورنال های انتشارات  Science Direct می باشد.

در این تحقیق ۴۸ مزرعه سویای تحت کشت حفاظتی (کشت سویا در بقایای گندم بدون خاک ورزی) و کشت مرسوم (کشت سویا با خاک ورزی شدید) از نظر خدمات اکوسیستم مثل جمعیت حشرات و ترسیب کربن و فرسایش خاک بررسی کردیم که خلاصه نتایح به شرح زیر است:

 این مطالعه پشتیبانی، تنظیم، تهیه و خدمات فرهنگی در ۴۸ مزارع سویای ایران را تحت سامانه های کشت مرسوم و حفاظتی ارزیابی می کند. انواع مختلف خدمات حمایتی در دو گروه کلی از جمله جوامع حشرات و تنوع زیستی گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان می دهد که به طور کلی سامانه های کشت حفاظتی عملکرد بهتری نسبت به سامانه های کشت معمولی دارند. تنفس میکروبی خاک در اراضی کشت حفاظتی به طور قابل توجهی بالاتر بود.

ارزیابی تنوع زیستی نشان داد که غنای گونه ها و تمام شاخص های تنوع در اراضی کشت حفاظتی بالاتر از سامانه های زراعی معمولی است. از نظر حفاظت خاک، میزان فرسایش خاک مطابق با USLE به ترتیب در مزارع مرسوم و حفاظتی به به ترتیب ۹۹۶.۶۴ و ۴۱۷.۶۳ کیلوگرم در هکتار برآورد شد.

در یک تمایز مکانی، قسمت شرقی شهرستان بالاترین فرسایش خاک را نشان می دهد. تنظیم خدمات برای ترسیب کربن در منطقه جنوبی و در زمینه های نزدیک به اکوسیستم جنگل زیاد بود. به عنوان اولین گزارش از پهنه بندی خدمات اکوسیستم در سامانه های های حفاظتی و کشت مرسوم در ایران، ما تأیید می کنیم که به طور کلی سامانه های کشت حفاظتی عملکرد بهتری نسبت به سامانه های های کشت  مرسوم دارند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.