برگزاری دومین جلسه سالجاری مسوولان روابط عمومی منطقه یک سازمان تات در استان اردبیل

در دومین جلسه سال ۱۳۹۷ مسوولان روابط عمومی موسسات، پژوهشکده ها و مراکز استانی منطقه یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن بررسی برنامه های سال جاری روابط عمومی های تابعه، بر حضور شایسته و فعال اعضای این گروه تاکید شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دومین جلسه هماهنگی سال ۱۳۹۷مسئولان روابط عمومی منطقه یک سازمان،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر سرعین برگزار شد.
در این جلسه که با هدف تبیین برنامه ریزی سالجاری انجام شد، ابتدا مهندس احمد دیه جی مسول روابط عمومی موسسه تحقیقات پنبه کشور ضمن خوش آمد به حاضران و شادباش مقام های کسب شده از سوی روابط عمومی های منطقه یک، گزارشی از برنامه های انجام شده در سالجاری از جمله نشستی که در حاشیه گردهمایی محققان معین منطقه در فروردین ۹۷ در استان گلستان انجام شد و برنامه های پیش رو را تقدیم حاضران نمود و درادامه با توجه به ضرورت حضور شایسته موسسات، مراکز و پژوهشکده های منطقه در سالجاری پیشنهادات خود را اریه نمود.
در ادامه مهندس محمدحسن پناه مسول روابط عمومی این مرکز و دبیر روابط عمومی منطقه، ضمن خدا قوت برنامه های سال پیش مسولان این منطقه، سخنان خود را ارایه نمود. ایشان همچنین ضمن خوش آمد به همکارانی که به تازگی به این کسوت نائل شده اند و شرح برخی برنامه های سال گذشته و همت شایسته ای که همکاران فعال این گروه داشته اند از گروه حاضر درخواست نمود تا با ترجمان عملی هم افزایی در این حوزه ارزشمند، نمایش شایسته ای از دستاوردهای خیر و با ارزش این خانواده بزرگ داشته باشند.
دبیر روابط عمومی منطقه همچنین با اشاره به دستاوردهای حضور مسولان روابط عمومی منطقه در برنامه های متنوع و کسب افتخارات نخست را به گروه شادباش گفت و از مسولان روابط عمومی خواست ضمن هماهنگی با مدیران مجموعه های خود و آمادگی برای نمایشگاه و برنامه های مشترک، در نشست ها و جلسات و برنامه هایی که برای سال ۹۷ پیش بینی شده با دست پر و برنامه ریزی مناسب حضور داشته باشند.
در بخش بعدی برنامه مهندس ژاله فدائی رییس اداره روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با تقدیر از تلاش هایی که در سال گذشته از سوی روابط عمومی منطقه به انجام رسید در سخنانی از حاضران درخواست نمود تا با توجه به سیاست سازمان مبنی بر نمایش شایسته و بیشتر دستاوردها، توانمندی ها و برنامه های سازمان، در برنامه های امسال به شکل فعال حضور داشته باشند.
سپس دکتر ذاکری مسول روابط عمومی منطقه با اشاره به سابقه خوب این گروه اعلام نمود که در سالجاری با لگو گیری از این منطقه، گروه های روابط عمومی سایر مناطق شکل خواهد گرفت و پس آز آن برنامه روابط عمومی ابتدا در سطح مناطق پیگیری و ارزیابی می شود.
در ادامه مسولان روابط عمومی منطقه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه های مختلف، دیدگاه ها، موانع پیش روی و … بیان نمودند و در انتها مهندس فدایی رییس اداره روابط سازمان قول پیگیری و اصلاح موانع را دادند.

پاسخ دهید