حضور رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در آیین روز مزرعه ملی پنبه

دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در آیین روز مزرعه ملی پنبه در شهرستان آق قلا که با حضور دکتر زارع قائم مقام سازمان تات، مهندس هزارجریبی مدیر دفتر پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی، رییس و پژوهشگران موسسه تحقیقات پنبه کشور، مدیران ترویج استان های پنبه خیز، کارشناسان پهنه و محققان پنبه مراکز تحقیقات و آموزش استانها، کشاورزان پیشرو و شرکت های تولید بذر کشور و همکاری شرکت سهامی مزرعه نمونه اتکا چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۸ برگزار شد حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مهندس شمس قائم مقام شرکت سهامی مزرعه نمونه، ضمن خیرمقدم گویی توضیحاتی در خصوص معرفی شرکت مزرعه نمونه، حوضه فعالیت و تولیدات این شرکت ارائه کرد.
در ادامه دکتر روشنی رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور، ضمن خوش آمد به حاضران در این آیین که از گستره کشور فعالانه حضور داشتند در خصوص روند شکل گیری و برنامه ریزی روز مزرعه که به عنوان یکی از سیاست های ساز مان تات در مسیر توسعه و ارتقای تخصصی بخش های مختلف کشاورزی می باشد استراتژی ها این حوزه را بیان داشت و در ادامه در خصوص برنامه ها و موضوعات تخصصی حوزه پنبه که در این آیین ارایه می شود توضیحات لازم را ارایه داد و همچنین با اشاره به جایگاه زراعت و تجارت پنبه در سایر نقاط جهان، ضرورت های مورد نیاز برای سیاست های توسعه کشت پنبه را بیان کرد.
در بخش سوم سخنرانی ها، مهندس ابراهیم هزارجریبی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این برنامه، در خصوص سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در این محصول اشاره نمود و همچنین با یادآوری شرایط آغاز سال که همراه با بحران سیل بوده و بخشی زیادی از زمین های کشاورزی در این حوزه آسیب دید، به روند پیگیری های منطقه ای برای رفع مشکلات کشاورزان پنبه کار در مناطق آسیب دیده اشاره نمود.
سخنران چهارم برنامه مهندس محمد سبزه، مدیر هماهنگی ترویج، با اشاره به ترکیب برکزار کنندگان برنامه و مکان نشست که در میان مزارع پنبه می باشد به ضرورت شکل کیری برنامه های گروهی برای پیشبرد سیاست های نوسعه محصولات اشاره کرد و در ادامه ایشان گفت که ضروری است کمیته های پایش ماموریت های خود را در کنار و همراه با کشاورز انجام دهند.
در ادامه این آیین دکتر زارع، ضمن سلام و خوش آمد به حاضران و تقدیر از برگزار کنندگان، با اشاره به روند روزهای مزرعه که در ۲ سال گذشته رونق بیشتری یافته است و جشن کشاورزان است که در کنار برداشت محصول انجام می شود و دستاوردهای ارزشمند پژوهشگران به جامعه بزرگ تولید کننده بخش و کشاورزان زحمتکش و کارشناسان و مروجان تقدیم می شود. قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن اشاره به سابقه استان گلستان که به عنوان سرزمین طلای سفید نامیده می شد و برنامه هایی که در راستای توسعه و احیای پنبه در دست اجرا می باشد به مزیت های بذرهایی که به همت پژوهشگران موسسه تحقیقات پنبه تقدیم تولید کنندگان بخش می شود اشاره نمود و ادامه داد که با بهره گیری از ظرفیت های آموزش و ترویج می توان به توسعه شایسته این حوزه دست یافت دکتر زارع با اشاره به سیاست های جدید سازمان تحقیقات که نزدیک نمودن بخش تحقیقات به کشاورزان می باشد ضمن تشریح روند اجرای برنامه های محققان معین، به موفقیت های این برنامه نیز اشاره کرد. ایشان در ادامه با اشاره به برنامه محقق مروجان کشوری، کامیابی های سازمان در این حوزه را نیز تشریح نمود.
در بخش بازدید و عملی برنامه روز مزرعه، ضمن حضور فراگیران در مزرعه، پژوهشگران بخش های مختلف موسسه همراه با توضیح روند انجام طرح ها و پروژه های مختلف پنبه که در این مزارع به اجرا در آمده است برنامه های اجرا شده را تشریح نموده و دستاوردهای حوزه را تقدیم حاضران در برنامه نمودند.