ساخت برنامه رادیویی با موضوع آبیاری گیاهان زراعی و باغی به همت پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برنامه زنده رادیویی توسن کلام با موضوع آبیاری گیاهان زراعی و باغی به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ساخته و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه استانی پخش شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی در جایگاه پژوهشگر با سابقه بخش تحقیقات فنی و مهندسی و معاون پژوهشی، فناوری و انتقال یافته های مرکز می باشد و در این برنامه برای مخاطبان کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی در رابطه با اهمیت و لزوم آبیاری محصولات زراعی و باغی بویژه در بهار و تابستان گرم سال جاری که شرایط آب و هوایی پرحرارتی را تجربه می کنند توضیحاتی ارایه نمود.

 ایشان در بخشی از سخنان خود تنظیم یک برنامه آبیاری را با تشخیص زمان آبیاری و مقدار آب موردنیاز گیاه در مزرعه را تشریح نمود و گفت: برای تشخیص زمان آبیاری می­توان از علایمی مانند واکنش گیاه، شرایط رطوبتی خاک و  اقلیم استفاده نمود.

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی اشاره نمود: مقدار آب آبیاری برای گیاه زراعی و باغی با توجه به سن درختان، مرحله رشد گیاه، نوع درخت، مقدار تبخیر روزانه و نوع روش آبیاری متفاوت خواهد بود.

ایشان با توجه به روش های آبیاری شامل سنتی، بارانی و قطره­ای توضیحاتی در رابطه با بهترین روش آبیاری برای باغات و گیاهان زراعی و تنظیم فواصل آبیاری برای هر کدام از روش ها برای مخاطبان برنامه ارایه دادند.

دکتر کیانی در این برنامه اشاره کرد: به دلیل گرمای هوا در این روزها و جلوگیری از هدر رفت آب خصوصا تبخیر در حین آبیاری بهتر است زمان آبیاری به ساعات صبح زود، غروب و یا شب انجام گیرد. به دلیل وجود آب های شور در قسمت های شمالی استان توصیه کردند در حد امکان از آبهای شور در روش آبیاری بارانی استفاده نکنند و در صورت ضرورت برای کاهش اثرات تخریبی یونهای مضر حتما آبیاری در شب صورت گیرد.

پاسخ دهید