آغاز عملیات برداشت آزمایشات چغندرقند پاییزه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

 عملیات برداشت آزمایشات چغندرقند پاییزه با همت و نظارت محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به منظور بررسی ارقام و ژنوتیپ های چغندرقند داخلی و خارجی و چغندر علوفه ای، تعداد ۸ طرح تحقیقاتی با همکاری بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان  و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کشور در استان گلستان اجرا گردید. به همین منظور همزمان با فرا رسیدن زمان برداشت، عملیات برداشت آزمایشات چغندرقند پاییزه استان گلستان آغاز گردید. به گفته دکتر علیرضا صابری عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی و محقق چغندرقند استان در سال زراعی ۹۹-۹۸، یک پروژه در ایستگاه تحقیقاتی ورسن (گرگان) و ۷ پروژه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس اجرا که در دهه اول تیرماه و طی مدت چهار روز عملیات برداشت انجام شد. در پایان تعداد ۵۰۶ نمونه چغندرقند پاییزه استان گلستان از این طرح ها برداشت گردید.

خاطر نشان می سازد نمونه های چغندرقند برداشت شده به منظور تعیین کیفیت (عیار) و کمیت ( عملکرد ریشه) به آزمایشگاه تکنولوژی چغندرقند موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (کرج) ارسال گردید

پاسخ دهید