برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان بندر ترکمن

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز جهاد کشاورزی جعفربای جنوبی شهرستان بندر ترکمن باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش و مهندس جمال الدین آخوندنژاد در روز ۷ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضور محقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز جهاد کشاورزی جعفربای جنوبی شهرستان بندر ترکمن برگزار شد.

در این برنامه در تعاملی دوسویه، بررسی مسایل فنی موارد متعددی از جمله الگوی کاشت منطقه و کالیبراسیون سمپاش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در انتها، پیشنهادات محققان در این زمینه ارایه شد.

پاسخ دهید