برگزاری ویدئو کنفرانس آیین افتتاح هنرستان کردکوی و ۱۶ هنرستان کشاورزی کشور

آیین افتتـاح هنرستان کشاورزی واحد آموزشی پژوهشی کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، همزمان با ۱۶ هنرستان جدید کشاورزی با حضور دکتر کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویـج کشاورزی و دکتر مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، روز سه شـنبه اول مهرماه ۱۳۹۹ به صورت وب کنفرانس برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که برنامه متمرکز آن در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس انجام شد دکتر بازرگان، دکتر مویدی، رییس سازمان و رییس مرکز استان فارس و مدیران مربوطه وزارت آموزش پرورش، به صورت حضوری و برخط، ضمن شادباش این رویداد مهم، مسیر تعالی این برنامه را در سخنانی بیان نمودند.

شایان ذکر است در نشست افتتاحیه مرکز گلستان نیز دکتر فرجی رییس و دکتر آقاجانی معاون آموزشی مرکز و گروهی از همکاران آموزش حضور داشتند.

پاسخ دهید