آرشیو روزانه: ۶ خرداد ۱۴۰۰

چاپ کتاب “اصول کشت گل محمدی در اراضی دیم و شیب­دار” با تالیف دکتر حسین رضوانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

کتاب اصول کشت گل محمدی در اراضی دیم و شیب­دار توسط محقق گیاهان دارویی مرکز به چاپ گردید. دکتر رضوانی ...

ادامه مطلب »

معرفی گندم رقم جدید آراز و افتخار مشارکت دکتر  دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

گندم رقم جدید به نام آراز از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر محمدعلی دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی ...

ادامه مطلب »

معرفی جو رقم جدید ماهنشان و افتخار مشارکت مهندس خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

جو رقم جدید به نام ماهنشان از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و مهندس معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه ...

ادامه مطلب »