آرشیو روزانه: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

تقدیر دکتر فرجی از همکاران حراست مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با توجه به افتخار انتخاب  حراست برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از همکاران حراست مرکز با توجه به کسب ...

ادامه مطلب »