آرشیو روزانه: ۸ خرداد ۱۴۰۰

معرفی جو رقم جدید ماهنشان و افتخار مشارکت دکتر محمدی پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

جو رقم جدید به نام ماهنشان از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر رحمت اله محمدی پژوهشگر ایستگاه تحقیقات ...

ادامه مطلب »