مصاحبه تلویزیونی رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در حاشیه روز ملی مزرعه خشکه کاری برنج

مصاحبه سیمای جمهوری اسلامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در برنامه روز ملی مزرعه خشکه کاری برنج در خصوص مسائل مربوط به خشکه کاری برنج و دستاوردهای پژوهشی در این زمینه انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که در حاشیه روز ملی مزرعه خشکه کاری برنج انجام شد دکتر فرجی رییس مرکز در خصوص کشت مستقیم (خشکه کاری) برنج، با توجه به بررسی های انجام شده و دستاوردهایی که تا کنون از طرح های تحقیقاتی این حوزه بدست آمده وهمچنین کشت های جایگزین برنج با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود.