جلسه کمیته برگزاری آزمون سنجش مهارت در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه کمیته برگزاری آزمون سنجش مهارت با حضور رئیس و دبیر کمیته و سایر اعضا در محل ساختمان شهید حاجی کریمی معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص کفت: در ای آیین ابتدا دکتر آقاجانی معاونت آموزش مرکز ضمن خیر مقدم بر توسعه آزمون های سنجش مهارت ضمن حفظ کیفیت تاکید داشت. سپس مهندس اسکندرلی شیوه نامه آزمون سنجش مهارت کشاورزی در تابستان ۹۸ ارسالی از معاونت آموزش موسسه را برای حاضرین تشریح نمود. پس از آن حاضران در جلسه جدول زمان بندی آزمون سنجش مهارت زمستان ۹۸ و نحوه واگذاری این آزمون ها به بخش خصوصی بحث و بررسی نمودند و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
لازم به یادآوری است که آزمون های سنجش مهارت در هر فصل یک بار برگزار می گردد و در سه فصل گذشته تعداد ۳۲۳ نفر در این آزمون ها شرکت داشتند.