بازدید مدیران و مربیان هنرستان شهرستان گالیکش از امکانات و فعالیت های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مدیران و مربیان هنرستان کاردانش و فنی حرفه ای آموزش و پرورش شهرستان گالیکش در تاریخ روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ۹۸ با حضور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، از پروژه ها و برنامه و امکانات آموزشی و پژوهشی بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه در راستای توسعه همکاری های آموزشی فی مابین آموزش و پرورش استان گلستان و این مرکز، یک گروه ۳۰ نفره از مدیران هنرستان کاردانش و فنی حرفه ای آموزش وپرورش شهرستان گالیکش از امکانات و ظرفیت‌های آموزش و آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مرکز بازدید نمودند و در پایان، بازدیدکنندگان به همکاری متقابل بین دو دستگاه در قالب واگذاری آموزش های کاردانش به صورت برون سپاری تاکید نمودند.
شایان ذکر است در حال حاضر تعداد ۴۰نفر دانش آموز در رشته گیاهان دارویی و گل و گیاهان آپارتمانی از حوزه آموزش وپرورش شهرستان گالیکش در قالب قرار داد های آموزشی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان مشغول تحصیل هستند.