آرشیو ماهانه: مرداد ۱۴۰۰

برگزاری وبینار آموزشی ملی ” اصلاح کننده های خاک با تاکید بر گوگرد و ماده آلی”به همت عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار آموزشی اصلاح کننده های خاک با تاکید بر گوگرد و ماده آلی”به همت دکتر محمد حسین ارزانش پژوهشگر مرکز تحقیقات ...

ادامه مطلب »

برگزاری دوره آموزشی وبیناری تدوین یافته های ترویجی گروه منابع طبیعی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی غیرحضوری و وبیناری تدوین یافته های ترویجی گروه منابع طبیعی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در روز سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ در ساختمان شهید ...

ادامه مطلب »

انتشار دسـتاورد محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان تحت عنوان: افزایش تولید باقلا با معرفی دو رقم شادان و فیض در فصلنامه بازتاب سازمان تات

دسـتاورد محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تحت عنوان:  افزایش تولید باقلا با معرفی دو رقم  شادان ...

ادامه مطلب »