برگزاری جلسات کمیته های تخصصی بانوان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در راستای تشکیل کمیته‌های موضوعی بانوان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، نخستین جلسه این کمیته‌ها با حضور مهندس غزائیان (مشاور رئیس در امور بانوان) و اعضا و سرپرستان در موضوعات فرهنگی- اجتماعی، ورزشی و سلامت تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس غزائی یان مشاور امور بانوان مرکز در این خصوص گفت: در این نشست های صمیمی به بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت این کمیته‌ها پرداخته شد. همچنین برنامه ریزی اجرایی برای روزهای دهه کرامت (۱۳ تا ۲۳ تیرماه) و برگزاری کارگاه آموزشی سلامت و سخنرانی مذهبی نیز مورد بحث قرار گرفت.