برگزاری پنجمین جلسه سال ۹۸ شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

پنجمین جلسه سالجاری شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز چهار شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و روسای بخش های تحقیقاتی مختلف و همکاران معاونت پژوهشی برگزار شد ابتدا دکتر کیانی ضمن خوشامد گویی، عنوان وروند جلسه را تشریح نمود در ادامه دکتر کیانی ضمن بررسی مصوبات جلسه پیشین شورای پژوهشی از جمله تهیه گزارش عملکرد بخش ها با توجه به نامه دکتر خاوازی و ۴۲ بند نامه و اقدامات مورد نظر در سطح مرکز، بر پیگیری و اجرای موارد دیگر از جمله: تداوم ارائه گزارشات مبسوط و مصور بخش های تحقیقاتی ، مستند سازی فعالیت های شاخص بخش های تحقیقاتی در قالب معرفی بروندادها، حفاظت از کلکسیون ها، بانک ژن و هرباریوم و ساماندهی آنها، انعکاس دستاوردهای شاخص محققان بخش های تحقیقاتی در فصل نامه بازتاب سازمان تحقیقات و تشکیل کمیته تخصصی واردات دانش فنی و فناوری تاکید داشت.
در انتها دکتر فرجی رییس مرکز ضمن خدا قوت به همکاران، نقطه نظرات و دیدگاه خود را با توجه به سیاست های کلان کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات ازجمله: به روز رسانی سامانه علم سنجی و تشکر از همکارن پیگیر این بخش، اطلاع رسانی دقیق و فعال از برنامه های مرکز بویژه ایستگاه ها با توجه به اجرای برنامه های ویژه مرکز در ایستگاه ها و لزوم مشخص بودن رابطان روابط عمومی ادر ایستگاه ها، باغ بوتانیک و زیتون، برنامه عملیاتی کلکسیون ارقام، طرح های جریان ساز، ذخایر ژنتیکی، ارتباط با اتاق بازرگانی، دقت در پیشبرد طرح ها و برنامه های ویژه مرکز، ارتباط پویا و فعالتر با سرمایه های انسانی بخش ها وایستگاه ها و واحدها، تشکر از همکاران مرکز با توجه به روند کاهش همکاران با توجه به روند بازنشستگی گسترده و روند رو به رشد مرکز و برنامه ها، و برخی موارد دیگر را با مدیران حاضر گفتگو نمودند.