برگزاری رویداد روز مزرعه ذرت علوفه ای در استان گلستان

برنامه روز مزرعه ذرت علوفه ای به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، برنامه آموزشی – ترویجی روز مزرعه هر ساله به منظور آموزش، ارتقا و آشنائی کارشناسان، مروجان و کشاورزان پیشرو با آخرین دستاوردهای بخش تحقیقات در رابطه با محصولات مختلف کشاورزی برگزار می شود.
در این برنامه نیز تعدادی از کارشناسان و کشاورزان و مروجان استان گلستان از طرح های در دست اجرا و دستاوردهای ویژه ارقام این محصول در شرکت گل چشمه از توابع آزادشهر که در آن به کشت بیش از ۳۰هکتار ذرت علوفه ایی پرداخته شده است بازدید و از نزدیک از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات و ایده های نو و آشنائی با مسائل و مشکلات این حوزه، با محققان مربوطه بحث و تبادل نظر کردند.
در این روز ابتدا مهندس عطار و مهندس دیهیم از همکاران بخش خدمات کشاورزی آزاد شهر به بیان نتایج طرح تحقیقاتی خود در مورد طرح PVS دزت پرداخته و در ادامه دکتر صابری عضو هیت علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق ذرت علوفه ایی به بیان نکاتی در مورد کاشت و داشت و برداشت و ارقام مختلف کشت شده ذرت پرداخته و در نهایت دکتر محبوبه شریفی محقق بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز به توضیح در مورد آفات مهم این محصول پرداخته و در مورد روش های کنترلی انان توضیحات اجمالی برای کشاورزان و همکاران بیان نمودند.