انجام عملیات عمرانی باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با نظارت پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان عملیات عمرانی باغ بوتانیک به اجرا درآمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در راستای ساماندهی و ایجاد باغ بوتانیک در حدود ۲هکتار از اراضی مرکز اقدام به عملیات عمرانی شامل جاده سازی، زیرسازی جاده ها و … گردید. این عملیات که حدود ۲ هفته بطول انجامید با مدیریت مهندس محمدعلی صلبی، همکاری اداره فنی مرکز و بهره گیری از امکانات و تجهیزات و ماشین آلات بخش خصوصی انجام شد.