برگزاری جلسه ارزیابی پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) در شهرستان گنبد استان گلستان

جلسه ارزیابی پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) در روز ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ در محل مدیریت جهاد کشاورزی گنبد و با حضور محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این جلسه که به منظور بررسی روش اجرای پروژه امنیت غذایی در سایت در نظر گرفته شده در شهرستان کلاله و با حضور مهندی عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان، اعضای هیات علمی و محققان بخش های اصلاح بذر، گیاهپزشکی، خاکشناسی، فنی و مهندسی: دکتر حقیقی، مهندس قوجق، مهندس صادق نژاد، مهندس سبطی ، مهندس سیدی مجری پلاتفرم تحقیقاتی در ایستگاه گنبد و دکتر رزاقی محقق معین پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) صورت گرفت اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه افزایش عملکرد و بهره وری نظام‌های زراعی گندم بنیان جهت اجرا در پایلوت مزرعه آموزشی ترویجی در نظر گرفته شده در شهرستان گنبد پرداختند و نقطه نظرات و دیدگاه های خود را بیان نمود.