نگارش دستنامه باقلا، کاشت، داشت، برداشت، به همت پژوهشگران بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دستنامه باقلا، کاشت، داشت، برداشت به همت پژوهشگران بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان نگارش شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به سیاست‌های وزارت متبوع و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی اقدام به تهیه دستنامه‌ها (هندبوک) و دستورالعمل‌های کاربردی برای مخاطبان عام بخش کشاورزی نموده است. در این رابطه دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق کشوری باقلا و محقق مسول معرفی ارقام جدید باقلای“شادان، فیض و مهتا و دکتر محمدتقی فیض بخش عضو هیات علمی و رییس ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله این مرکز دستنامه ای (هند بوک) با عنوان “باقلا، کاشت، داشت، برداشت”را نگارش نموده و توسط نشر آموزش کشاورزی به چاپ رسیده است.
مخاطبان این رسانه کشاورزان، کارشناسان و مروجان پهنه های تولیدی می باشند و اهداف آموزشی آن: پس از مطالعه این دستنامه با خصوصیات گیاهشناسی و اکولوژیکی باقلا و مراحل کاشت، داشت و برداشت آن آشنا می شوند.
در مقدمه این دستنامه آمده است: باقلا گیاهی روزبلند، یک ساله، علفی و ایستاده، با رشد نامحدود و دامنه سازگاری وسیع است. مناطقی با آب وهوای گرم و معتدل، مانند مناطق مدیترانه ای، برای رویش باقلا مناسب هستند؛ در مناطق سردسیر نیز کشت بهاره باقال امکان پذیر است. به سبب میزان زیاد تثبیت زیستی نیتروژن و شکستن چرخه بیماریهای غلات، باقلا بهترین گزینه برای تناوب با غلات و دانه های روغنی است. باقلا در بسیاری از کشورها به عنوان یک منبع پروتئین ارزان قیمت کشت می شود و از لحاظ درصد بالای پروتئین، نسبت های اسید آمینه، میزان املاح معدنی و کلسیم حائز اهمیت است. همچنین باقلا منبع غنی پیش ماده سازنده دوپامین است. بهترین زمان کاشت باقلا در کشت پاییزه از نیمه دوم مهر تا اوایل آذر است. برداشت غلاف سبز از فروردین در استان های گرمسیر شروع میشود و تا اواخر اردیبهشت در استان های شمالی ادامه دارد. مناسب ترین خاک برای کشت این محصول خاک رسی شنی عمیق با زهکشی مناسب و pH بین ۵ تا ۷ است.

پاسخ دهید