برگزاری جلسه برنامه ریزی ارایه یافته ها و اطلاع رسانی دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با حضور مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری

به منظور بررسی راهکارهای ارایه یافته ها و ارتقای اطلاع رسانی برنامه ها، عملکرد و دستاوردها، جلسه‌ای با حضور رییس و معاونان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و مهندس علی یازرلو  مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گلستان در تاریخ ۲۶ آبان  ۱۳۹۹ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این نشست که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، مهندس لولایی سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاو.رزی  و مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز انجام شد پس از خوش آمد دکتر فرجی رییس مرکز، ایشان سخنانی را در خصوص تنوع برنامه های در حال اجرا و دستاوردهای مرکز را ارائه نمود و در ادامه با توجه به شیوه های نوینی که در کشور موجود می باشد و به گستره بیشتری می توان آخبار و آگاهی متنوع از برنامه های متعدد مرکز را اعلام کرد اشاره نمودند.

در ادامه مهندس یازرلو با توجه به آشنایی های پیشین که با حوزه عملکرد برنامه های متنوع این مرکز دارند و با توجه به امکانات و فضای آماده موجود برای گسترش دانایی حوزه کشاورزی که حاصل  دستاوردهای ارزشمند این مجموعه می باشد راهکارها و پیشنهادات خود را ارایه داد و طرفین دیدگاه های خود را جهت اجرایی نمودن این برنامه اعلام نمودند.

پاسخ دهید