حضور رییس مرکز و پژوهشگران بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذر گیاهان روغنی بهاره کشور

گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذر گیاهان روغنی بهاره (آفتاب گردان، سویا و کنجد) در سالن همایش فردوسی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد و دکتر فرجی ریاست مرکز، مهندس باقری، دکتر کیا و دکتر پیغام زاده محققان گیاهان روغنی مرکز نیز در این آیین حضور داشتند


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گردهمایی سالیانه برنامه‌ریزی با حضور دکتر نجفیان ریاست موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، معاونان موسسه، مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی و دکتر پورداد مدیرکل دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و محققان گیاهان روغنی مراکز تحقیقاتی در سالن همایش‌های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.
در این گردهمایی که پژوهشگران بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز نیز حضور داشتند گزارشی از پروژه‌های تحقیقاتی به نژادی و بیماری‌های سویا و کنجد که در سال ۹۸ در ایستگاه‌های تحقیقاتی مرکز انجام شده را ارائه دادند در ادامه‌ی گردهمایی محققان مرکز برنامه‌های تحقیقاتی خود در رابطه با پروژه‌های به‌نژادی، به‌زراعی و بیماری‌های سویا و کنجد برای اجرا در سال ۹۹ را ارائه دادند که به تصویب کمیته‌های برنامه ریزی رسید.
در بخش افتتاحیه این برنامه دکتر بهرام علیزاده ریاست محترم بخش دانه های روغنی، گزارش یکساله از عملکرد بخش تحقیقاتی دانه های روغنی را ارائه نمود.
رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دکتر نجفیان ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان و نیز تلاش ها و اقداماتی که در بخش دانه های روغنی انجام گرفته با اعلام حمایت و تقدیر، به کاستی های موجود اشاره نموده و نیز خواهان توجه بیشتر به سیاست های مقرر در خصوص بذر گیاهان استراتژیک روغنی شدند.
مهندس علیرضا مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی با اشاره به اهمیت ویژه دانه های روغنی در سبد غذایی مردم، مسئولین و محققین را به تدوین برنامه ای برای سال آینده در جهت جلوگیری از انباشت محصولات مازاد تولید در کشاورزی ترغیب و توصیه نمود.
دکتر سید سعید پورداد مدیرکل دفتر امور پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با ارائه پاورپوینت به روند موثر طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مثل دانه های روغنی بر عملکرد کشاورزان در مزرعه که منجر به حفظ و ارتقا امنیت غذایی کشور می شود، پرداخت.