برگزاری جلسه هم اندیشی اجرای طرح نظام نوین ترویج با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

این جلسه در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در دفتر معاونت فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با حضور مسئولین و کارشناسان بخش تحقیقات، اجرا و ترویج برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه آقای مهندس لطفی معاون محترم فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی ضمن خوش آمدگویی از چنین جلساتی استقبال کردند و خواستار تعامل بیشتر این دو بخش شدند. سپس دکتر حسینی رئیس بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات به تبیین اهداف و ماموریت های محققان معین اشاره کرد و نیاز آن در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری را ضروری دانست. همچنین سایر مسئولین و کارشناسان دو بخش نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند و در نهایت مقرر شد محققان معین بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری در گروههای کاری جنگل، مرتع و بیابان، آبخیزداری و گیاهان دارویی انتخاب و به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلان گردد و همچنین ابلاغ آنها از طرف مرکز تحقیقات در سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری گردد. محققان معین هر یک از گروه های کاری (جنگل، مرتع و بیابان، آبخیزداری و گیاهان دارویی) هر ماه دو روز کاری بر اساس زمانبندی که انجام خواهد شد، حضور خواهند یافت و نسبت به انجام ماموریت‌های تعیین شده فعالیت خواهند نمود. بمنظور تسهیل و انسجام محققان معین محلی در کمیته فنی اداره کل تحت عنوان میز پژوهش و تحقیقات ایجاد می شود.

پاسخ دهید