بازدید معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از آزمایشگاه زنگ غلات بخش تحقیقات زراعی و باغی

دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از آزمایشگاه زنگ غلات بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با خضور دکتر حسن مختارپور ریاست بخش تحقیقات زراعی و باغی، مهندس غلامرضا خردمند مسول آزمایشگاه های مرکز و دکتر محمدعلی دهقان محقق بیماری های زنگ غلات انجام شد در خصوص برنامه های مختلف این آزمایشگاه از جمله پویایی، تجهیز و تعمیر وسایل و امکانات آزمایشگاه و طرح و برنامه های این حوزه گفتگو و برنامه ریزی شد.

پاسخ دهید