بازدید کمیته فنی بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از پلتفرم تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از پلتفرم تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت:در این برنامه مهندس فرامرز سیدی پژوهشگر این ایستگاه ضمن ارایه توضیخاتی کامل در این حوزه در بخشی از سخنان خود گفت: به منظور افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام­های زراعی گندم بنیان با حفظ تنوع زیستی و سلامت خاک که در پایداری تولید بسیار مهم است، در سه استان منجمله استان گلستان، پروژه­ مشترکی به مدت پنج سال شامل یک پلتفرم­ تحقیقاتی در هر استان به همراه دو پلتفرم آموزشی- ترویجی در مزرعه کشاورز برای بررسی سناریوهای مختلف شامل کشاورزی حفاظتی و کشت مرسوم شروع شده است.
مساحت پلتفرم تحقیقاتی در ایستگاه گنبد در حدود ۱۱ هکتار می­باشد که از این سطح بعد از تسطیح لیزری نیمی به صورت raised bed و نیم دیگر به صورت مسطح مورد کشت گندم قرار گرفته است. از آنجایی که ماده آلی خاک یکی از فاکتورهای مهم در حاصلخیزی پایدار خاک است، بعد از برداشت گندم قرار است سناریوهای مختلف کشاورزی حفاظتی در این پلتفرم اجرا گردد. این سناریوها شامل مدیریت بقایا، خاک­ورزی، تناوب زراعی و عملیاتی که احتمالاً موجب افزایش تنوع زیستی و مواد آلی خاک و نهایتاً موجب بهبود حفظ رطوبت و حاصلخیزی خاک می­گردد خواهد بود.
امید است اجرای این پروژه مشترک با کاهش خاک­ورزی، کشت مستقیم، حفظ بقایا و پوشش خاک و رعایت تناوب زراعی مناسب منطقه و بررسی مسائل و مشکلات کشاورزی حفاظتی در طول مدت اجرا و ارائه راهکارهای مناسب، تنوع زیستی خاک را افزایش داده و از این طریق موجب سلامت خاک که مهمترین سرمایه است بگردد.

پاسخ دهید