تهیه گزارش تلویزیونی کشت سامانه ریز بد دایم برای سال پنجم در کردکوی به همت پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر پیشکسوت برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برنامه تلویزیونی کشت سامانه ریز بد دایم برای سال پنجم در شهرستان کردکوی استان گلستان تهیه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گزارش دکتر اسدی با اشاره به سابقه این مزارع و مشخصات روش انجام شده پرداخت و در بخشی از سخنان خود گفت: حدود ۹۵درصد منابع غذایی ما از خاک حاصل می‌شود، پس باید برای حفظ و احیای این منبع تجدید ناپذیر، کوشا باشیم.

به گفته دکتر اسدی یکی از راه‌های حفظ و احیای خاک، کشت مستقیم بذر، بی خاک ورزی بر روی بستر‌های بلند آن است.

در این روش، سوزاندن یا حذف بقایای محصول قبلی دیگر نیازی نیست و با دستگاه مخصوص، یک شیار باریک برای کشت بذر و کود بر بستر‌های بلند خاک ایجاد می‌شود و دیگر خاک بر هم نمی‌خورد و بذر بر روی بقایای قبلی کاشته می‌شود.

در این روش، بقایای محصول قبلی به عنوان کود و عایق رطوبتی عمل می‌کند.

استفاده از این روش، بهره وری آب و خاک را به حداکثر می‌رساند و هزینه‌ها کاهش می‌یابد، اما تولید پایدار، نصیب کشاورز می‌شود.

اکنون این روش در گلستان بر روی حدود ۳۰۰ اراضی کشاورزی اجرا شده است.

۷۰ هزار هکتار از اراضی گلستان مستعد این نوع کشت است. مزرعه برادران کشیری واقع در روستای چهارده شهرستان کردکوی غرب استان گلستان جزو مزارع الگوی این روش در کشور بوده که از شروع آن در پنج سال قبل تحت مدیریت و نظارت دکتر اسدی به این روش نوین کشت گردیده است و بسیار مورد توجه کارشناسان و کشاورزان منطقه و کشور قرار گرفته است.

پاسخ دهید