پیام گرامیداشت همکاران کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

همکاران کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی را به سایر تلاشگران شریف مجموعه شادباش گفتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در کشور و برگزاری آیین های متناسب در این حوزه، همکاران کتابخانه این مرکز ضمن گرامیداشت این آیین، در بخشی از پیام خود گفتند: کتاب، معلمی دلسوز است که در فضای اندیشه‌ها بال می‌گشاید و دانایی و مانایی موهبتی است که کتاب عرضه می دارد.

هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتابداری نیست؛ چرا که کتاب، مایه آرامش روحی انسان و کتابدار ضامن سلامت کتاب هاست.کتاب سالم همدمی است که اندوه انسان را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی درمی آورد و به او حکمت های جان پرور می آموزد.

هفته کتاب و کتابخوانی بر تمامی همکاران شریف مجموعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شیفتگان دانایی و مانایی گرامی باد.

پاسخ دهید