برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری تحت وب در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دوره آموزشی اتوماسیون اداری تحت وب توسط مهندس تقی حاجی مشهدی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس تقی حاجی مشهدی رییس اداره فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: با توجه به راه اندازی اتوماسیون اداری همکاران سیستم تحت وب در این مرکز، برگزاری یک دوره آموزش حضوری برای همکاران این ایستگاه ضروری می باشد که با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده و هماهنگی با معاونت های آموزشی و پژوهشی مرکز این دوره در بهمن ۱۳۹۸ در محل ستاد ایستگاه و توسط راهبر اتوماسیون اداری برگزار گردید. هدف از این دوره آشنایی به ورود به سیستم،خروج از آن، ایجاد نامه صادره، نامه داخلی، ارجاع (یادداشت اداری)، مرخصی روزانه و سایر موارد از جمله تنظیمات خاص بود.